mFUND
Dolnokrčská 1966/54, Krč
140 00 Praha 4
info@mfund.cz
+420 603 900 286

Nemetrix s.r.o.
IČ: 061 74 850
DIČ: CZ06174850

Společnost Nemetrix s.r.o., která je správcem alternativního fondu mFUND, byla zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF, který ČNB vede v souladu s § 596 písm. f) ZISIF.

Chcete vědět více o fondu? napište si o informace

-